Vi ønskede således at undersøge, om deltagere i projekt Sund Livsstil ville anvende aktivitetstracker som middel til at fastholde eller øge deres aktivitetsniveau 3 og 12 måneder efter endt forløb.

Den Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2012.

3.11.2014- 31.03.2016.

Sundhed og Omsorg har ønsket at undersøge, hvorvidt en aktivitetstracker kan være en motivationsfaktor, som bidrager til fastholde effekten af projekt Sund Livsstil ved at deltagerne kan monitorere deres aktivitetsniveau. Folkesundhed kunne ligeledes følge udviklingen på Cure4You platformen.

Vi ønskede således at undersøge, om deltagere i projekt Sund Livsstil ville anvende aktivitetstrackeren MisFit Shine som middel til at fastholde eller øge deres aktivitetsniveau 6 og 12 måneder efter endt forløb.
Konklusion på projektet blev, at det kan være et rigtig godt redskab til nogle borgere, mens det for andre ikke er så velegnet.
De moderne teknologier kan risikere at øge ulighed i sundhed, idet de for nogle kan være svært tilgængelige, dels teknologisk, dels prismæssigt. Der er dog mange alternative muligheder.

Det anbefales at Folkesundhed

Gør opmærksom på teknologien og de muligheder/den hjælp, det kan give. Der er kommet mange forskellige typer aktivitetstrackere på markedet og i alle prisklasser. Alternativt kan almindelig skridttæller anvendes.
Orientér om, at der er skridttæller i smartphones, som mange har.