En implementering kan sættes i værk af flere årsager: (rettes)

  • hvad er behovene i sundhedsenheder, på plejehjem og i hjemmeplejen
  • hvad kan teknologierne

Giv konkrete eksempler, fx et møde med en kollega på et plejehjem, pårørende osv.