• Rammerne for implementering besluttes af Styregruppen for Velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg
  • Implementeringsplaner udarbejdes af CFT i samarbejde med Implementeringsgruppen for Velfærdsteknologi
  • Implementeringskonsulenter fra CFT forestår den konkrete implementering i tæt samarbejde med de involverede fra fx plejehjem / hjemmepleje