Det er op til Aarhus kommune at vurdere, om der er potentiale for samarbejde, og hvilke muligheder kommunen i så fald kan tilbyde din virksomhed.

Tilbydes din virksomhed et samarbejde i form af f.eks. en brugertest, afsluttes samarbejdet som udgangspunkt efter endt test, og I har derfor ikke krav på videre behandling eller samarbejde.

Tilbydes din virksomhed ikke et samarbejde, vil du modtage et svar med begrundelse herfor.