Projektet, der er søgt penge til ved EU Erasmus+ hedder Safe Transfer Techniques. 

Safe Transfer Techniques vil udvikle nye metoder og digitale redskaber (Virtual reality, e-læring og interactive handbook) til undervisning i ergonomi og forflytning. Redskaberne samles på nærværende hjemmeside, hvor alle kan tilgå dem. Der er fokus på uddannelse af ergo-/fysioterapeuter og plejepersonale i praksis.

Bredt samarbejde

Aarhus Kommune er projektleder på projektet, der består af følgende deltagere: Danmark (VIA), Sverige (Rehabiliteringsenhed), Kroatien (College/University), Spanien (College/University) og Cypern (research center for interaktive medier). Der er søgt om midler til 20 måneders projektarbejde.

Gavner både medarbejdere og borgere

De langsigtede mål for projekt Safe Transfer Technieques er:

  • at reducere nedslidning og forflytningsulykker
  • at forbedre plejepersonalets arbejdsmiljø og forflytningsdelen af ergo- og fysioterapeutuddannelserne
  • at sikre borgernes rehabilitering og sikkerhed i forflytninger

Baggrund

På kun tre år er det lykkedes Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune at nedbringe antallet af forflytningsulykker med hele 36 procent. Forud er gået indsatsen Projekt Sunde Forflytninger, der fandt sted i perioden 2015-18. Den indsats har vist sig succesfuld. Ceclie Høegh Langvad, ergonomiansvarlig i Sundhed og Omsorg, tager erfaringerne fra Sunde Forflytninger med over i det nye EU-projekt.

Der forventes svar på ansøgningen til EU i august 2020.