Træningsplatformen Exorlive Assistant, der anvendes til overdragelse af vedligeholdende træning i hjemmeplejen, er pr. 1. juli 2022 implementeret i alle hjemmeplejeteams. Målgruppen er borgere, der er visiteret til vedligeholdende træning efter SEL § 86.2.

 

Hvordan foregår træning med Exorlive Assistant? 

Der afsættes 30 minutter ugentlig til træning fordelt på 2 x 15 minutter eller 3 x 10 minutter. Forløbet evalueres efter 12 uger. 

  • Fysioterapeut laver et personligt træningsprogram, som SOSU kan tilgå i Exorlive Assistant 
  • SOSU udfører træningen sammen med borgeren i forbindelse med sædvanligt besøg.  
  • SOSU evaluerer træningen ved hjælp af en grøn eller en rød smiley.   
  • Fysioterapeuten tjekker løbende træningsdata for at se, hvordan træningen forløber, og om der eventuelt skal foretages justeringer i træningsprogrammet. 

 smiley grøn og glad Træningen er gået som forventet. 

 smiley rød surDer er afvigelser i træningen. SOSU dokumenterer årsagen i Cura. 

Mere info

Baggrund for indsatsen, evalueringsrapport og video med borger finder du lige her Exorlive Assistant (aarhus.dk) 

Kontakt gerne projektleder for mere info.