indholdsfortegnelse svensk STT

1.0 Riktlinjer - Dessa riktlinjer utgör rekommendationer för personal inom vård och omsorg i syfte att minska risken för överbelastningsskador i samband med förflyttningar genom att tillämpa metoder som funnits framgångsrika inom området. Den som behöver hjälp och stöd i sin förflyttning kallas nedan ”individen” eller ”personen” oavsett om personen bor i ordinärt eller särskilt boende.

 

2.0 Verktygslåda - En verktygslåda gör det lättare för hälso- och sjukvårdspersonal och vårdare att ta beslut.

 

3.0 Undervisningsmoduler - Undervisningsmodulerna använder införlivade digitala verktyg samt traditionella klassrumsaktiviteter med fysisk närvaro på ett planerat och pedagogiskt värdefullt sätt. Undervisningsmodulen som presenteras baseras på intervjuer med partnerländerna i projektet för säkra förflyttningstekniker. Undervisningsmodulen består av delad kunskap och erfarenheter från undervisning i förflyttningskunskap och inspiration från den norske fysioterapeuten Per Halvor Lunde (Lunde, 2010).

 

Authors:        Michael Smærup, VIA University College

                      Bodil Sørensen, VIA University College

Reviewer:      Cecilie Høegh Langvad, Aarhus Municipality

 

 

bundgrafik sst