indholdsfortegelse dansk

1.0 Guidelines
Guidelines er anbefalinger til sundhedsprofessionelle eller frontpersonale med henblik på at reducere antallet af forflytningsskader og muskuloskeletale lidelse ved brug af metoder, som har vist sig at være hensigtsmæssige i relation til forflytning på plejehjem.

2.0 Værktøjskasse
Værktøjskassen er beregnet for nemmere beslutningstagen for sundhedsprofessionelle i forbindelse med forflytninger.

3.0 Læringsmoduler
I undervisningsmodulerne kan du anvende digitale redskaber såvel som workshopbaseret undervisning planlagt ud fra hensigtsmæssige pædagogiske og didaktiske metoder. De præsenterede undervisningsmoduler er baseret på interviews med partnerlandene i ”Safe Transfer Techniques” STTech-projektet.

Undervisningsmodulerne er baseret på fælles viden og erfaringer i forhold til undervisning i forflytningsteknikker og med inspiration fra den norske fysioterapeut Per Halvor Lunde (Lunde, 2010).

 

Authors:        Michael Smærup, VIA University College

                      Bodil Sørensen, VIA University College

Reviewer:      Cecilie Høegh Langvad, Aarhus Municipality

 

 

logoer