Programmets indsats

Fremme sundhed og forebygge sygdom. Leve og arbejde i et sundhedsforebyggende miljø. Forbedre måder, teknologier og services. Borgerinddragelse til forbedring af og fokus på egen sundhed. Flere områder der passer ind hos MSO. Sikre adgang til innovativ, bæredygtig og høj kvalitet i sundhedspleje.

Forventet merværdi:

  • sundhedsydelser og systemer, der er mere effektive, tilgængelige, hårdføre, troværdige og bæredygtige ift. sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 
  • sundhedspersonale, der er uddannet og udstyret med kompetencer og færdigheder tilpasset fremtidige sundhedssystemer
  • påvirke borgere til at spille en nøglerolle i at administrere deres egen sundhed og pleje, og at mere sårbare gruppers specifikke behov anerkendes og behandles
  • borgere kan også drage nytte af forbedret tilgang til sundhedsservice og pleje.
  • frigøre det fulde potentiale af nye teknologier og digitale løsninger til gavn for et sundt samfund.

Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

Sundhedsbudgettet ligger på 7,7 mia. €. 100% refusion

Programmet afløser Horizon 2020.

 

Calls

Forventes offentliggjort medio april 2021.

 

Eksempel på projekt i Velfærdsteknologi & Hjælpemidler Aarhus

Smartwork er et EU-projekt, der understøtter sund aldring og bevarelse af arbejdsevnen blandt +55-årige kontormedarbejdere i Aarhus Kommune og de andre deltagende lande. Læs mere om SmartWork | Bliv længere på arbejdsmarkedet (aarhus.dk)