Den italienske partner har afholdt en virtuel workshop indenfor domænet Bolig.

På workshoppen delte italienerne erfaringer og ideer med deltagerne. Især et af oplæggene var inspirerende for de danske deltagere. Her blev et slags ”oldekolle” beskrevet, hvor ældre i grupper af 4-7 personer lever sammen. De ældre er 65+ og selvhjulpne med begrænset brug for hjælp.

Screening af sundhed

I oldekollet lægges der vægt på samvær, åbenhed mod omverdenen, aktiviteter og månedlig screening af sundhed. Målet er at forbedre livskvaliteten. Erfaringerne viser, at beboerne er bedre monitorerede set ud fra et socialt såvel som et sundhedsmæssigt hensyn.

Tidlig opsporing i Danmark

I Danmark, hvor vi taler om tidlig opsporing, kan en boform som oldekolle være interessant at kigge nærmere på, især til målgruppen af ensomme ældre og enlige uden regelmæssig kontakt og hjælp fra pårørende.

 

Om EU_SHAFE

I EU_SHAFE-projektet skal man lære af hinanden og blive inspirerede til nye tiltag, der kan forbedre livet for ældre borgere. I projektet arbejder partnerne med fire forskellige domæner:

  • bolig
  • deltagelse i samfundet
  • kommunikation
  • sundhedsservice

 

I pressemeddelelsen fra kan du læse et referat fra mødet og mere om baggrunden for EU_SHAFE (klik download).