Deltagerne besøgte bl.a. DokkX, Aarhus Kommunes interaktive udstilling af velfærdsteknologi, rehabiliteringsparken SPARK og det nye demensplejehjem Skovvang. Der blev holdt møder og workshops på Dokk1, som med sine alsidige målgrupper og sin åbenhed gjorde et stort indtryk på alle deltagere.

Kai hamborg og hollandsk dame

Arbejdet glider lettere, når man kender hinanden

EU SHAFE arbejder på tværs af landegrænser for et ”Smart, Healthy, Age-Friendly
Environment”. Deltagerne i projektet tilfører EU SHAFE vidt forskellige erfaringer, som gerne skal komme i spil i projektet. På grund af corona var det første gang, at partnere i projekt EU-SHAVE overhovedet mødtes fysisk, og det er vigtigt for samarbejdet mener projektkoordinator José Miguel Corres fra Provincial Council of Bizkaia, Baskerlandet.

jose miguelJosé Miguel Corres mener, at det er vigtigt, at man endelig efter corona kan mødes face-to-face. Ingen af deltagerne i projektet skal opfinde en masse nye ting. De skal tværtimod udveksle viden og erfaringer og få ideer sammen. Det går nemmere nu, hvor de kender hinanden gennem fysiske møder og ikke kun har mødtes over en skærm. I sidste ende gavner det befolkningen i de lande, parterne repræsenterer, mener José Miguel Corres.

 

Ét EU – mange lokale forskelle

anitaAnita Molka fra Slovenien fortæller, at arbejdet med seniorpolitik og ældreomsorg i Slovenien er organiseret i Sundhedsministeriet. De lokale myndigheder arbejder ikke indenfor de to områder. (Slovenien er et lille land med kun 2 mio. indbyggere). Anita har derfor en udfordring i at overføre kommunale løsninger til sit arbejde, der foregår på nationalt niveau. Anita blev meget inspireret af DokkX og Skovvang.    

kai hamborgKai Schnackenberg fra Hamborg var meget betaget af rehabiliteringsparken SPARK og kunne specielt godt lide mixet af funktioner: rehabilitering sammen med klimatilpasninger (som er højaktuelt i Tyskland efter de store oversvømmelser) og rehabilitering sammen med småhaver til lokalområdet. I Tyskland skiller man typisk tingene mere ad. Kai tager tankerne om at blande funktioner og institutioner med sig hjem til Tyskland.  

natalia og flaviaNatália Machado (t.v.) og Flavia Rodriques er kolleger fra Portugal, og de blev meget inspirerede af DokkX. De kunne godt tænke sig at lave en tilsvarende udstilling derhjemme med gratis adgang for borgerne. Økonomien spiller en stor rolle i deres arbejde. De to portugisere står ofte i et etisk dilemma, fordi de efter en test af en teknologi bliver nødt til at bede testpersonen aflevere teknologien tilbage igen.  

mary og grainneMary Deery (t.v.) og Grainne Cumiskey fra Irland blev imponerede af konceptet for Dokk1. Den åbenhed overfor offentligheden, som kendetegner Dokk1, ser man ikke tilsvarende i Irland, mener de. I Irland indbyder de offentlige bygninger ikke til besøg, og borgerne har typisk også modstand mod at møde op på et offentligt kontor. Mary og Grainne tager inspiration med hjem fra Dokk1 og DokkX til et nyt bibliotek, der snart skal opføres i Drogheda nord for Dublin.

anna-karinAnna-Karin Holst Johannsen, projektleder fra Danmark og fra Velfærdsteknologi & Hjælpemidler Aarhus, var vært på eventet sammen med en kollega.

  • Det sidste halvandet år har vi forsøgt at videndele og erfaringsudveksle virtuelt og fremvise vores gode praksisser via powerpoints og video. Men vi har bare måttet konstatere, at udbyttet har været minimalt. Nu, hvor vi har tilbragt to dage sammen og både besøgt SPARK, DokkX, Skovvang og Generationernes Hus og fået præsentationer af Aarhuskompasset og AAKs arbejde med velfærdsteknologi, har deltagerne virkelig fået indsigt i vores arbejde i Sundhed og Omsorg. Det har sat gang i en masse spørgsmål om, hvordan vi konkret skaber udvikling og forandring i Aarhus og givet en masse inspiration, som vi kan basere vores videre arbejde i projektet på, siger Anna-Karin.

Næste møde i EU SHAFE holdes i Coimbra, Portugal i november, hvor deltagerne skal besøge en række af deres projekter og se på gode praksisser.

Projekt EU SHAFE kører indtil 31. juli 2023.