Ovdje ćete pronaći smjernice koje sadrže osnovne principe u tehnikama sigurnog prijenosa, komunikaciju i preporuke u radnom okruženju, komplet alata s algoritmima i materijale za procjenu rizika kao i nastavne module, pogledajte sažetak u nastavku.

Download. Kliknite na "preuzmi/download" na popisu s desne strane za preuzimanje dokumenata "Priručnik i smjernice za tehnike sigurnog prijenosa" kao i dodatak s algoritmima i alatima za procjenu rizika.

Imajte na umu da je privitak u docx formatu radi mogućnosti prilagođavanja sadržaja vašoj organizaciji. Sav materijal je besplatan i besplatan je za širenje.             

 

Resumé

1.0 Smjernice

Smjernice su preporuke zdravstvenim radnicima ili njegovateljima koji će im pomoći smanjiti broj i težinu prijenosa u slučajevima mišićno-koštanih poremećaja pomoću metoda za koje je utvrđeno da su uspješne u staračkim domovima i sličnim institucijama za njegu.

2.0 Alati
Komplet alata služi za lakše donošenje odluka od strane zdravstvenog radnika ili njegovatelja.

3.0 Nastavni moduli
U nastavnim modulima će se koristiti planirani, pedagoški vrijedni integrirani digitalni alati, kao i tradicionalne nastavne aktivnosti licem u lice. Predstavljeni nastavni modul temelji se na intervjuima sa zemljama partnerima u projektu STTech tehnike sigurnog prijenosa.

Nastavni modul sastoji se od zajedničkog znanja i iskustva zahvaljujući poučavanju u tehnici prijenosa i nadahnuća norveškog fizioterapeuta Per Halvora Lundea (Lunde, 2010). 

 

bund stt