• Borgerne kan selv søge velfærdsteknologier og hjælpemidler via VITO.
  • VITO kræver ingen faglige forudsætninger at anvende.
  • VITO er også for terapeuter og borgerkonsulenter.
  • Formålet med VITO er, at give borgerne mulighed for at finde egnede hjælpemidler online, inden de eventuelt søger om visitation.
  • Borgerne kan vælge at købe nogle ting selv; andre ting kan de søge om at blive visiterede til.

Det er helt gratis at anvende VITO; både for borgerne og for kommunens ansatte

VITO er udviklet af firmaet Human Tech i samarbejde med Aarhus Kommune. Aarhus Kommune ejer VITO.