På sigt er det hensigten, at kommunerne kan online-visitere borgerne til hjælpemidler. Det spare tid og mindsker ventetid på hjælpemidler. 

 

 • Borgerne kan selv søge velfærdsteknologier og hjælpemidler via VITO.
 • VITO kræver ingen faglige forudsætninger at anvende.
 • VITO er også for terapeuter og borgerkonsulenter.
 • Formålet med VITO er, at give borgerne mulighed for at finde egnede hjælpemidler online, inden de eventuelt søger om visitation.
 • Borgerne kan vælge at købe nogle ting selv; andre ting kan de søge om at blive visiterede til.
 • På sigt er intentionen, at kommuner kan foretage online-visitationer af hjælpemidler i enkle sager.
 • Hensigten med online-visitation er, at kommunen kan spare penge på visitation af enkle sager og bruge ressourcerne på de mere komplekse.
 • Det er helt gratis at anvende VITO; både for borgerne og for kommunens ansatte
 • Hvis en kommune vil anvende VITO til online-visitation, betales et abonnement

VITO er udviklet af firmaet Human Tech i samarbejde med Aarhus Kommune.

 • Med en ændring af Serviceloven pr. 1. januar 2018 blev det tilladt for kommunerne fremover at lave visitationer udelukkende på baggrund af en ansøgning. Der skelnes ikke mellem papiransøgninger og online-ansøgninger.

Ændringen i Serviceloven henviser til bestemmelserne om hjælpemidler (§112) og forbrugsgoder (§113). Her er indføjet følgende bestemmelse:

 • 113 a. Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder beslutte at træffe afgørelse alene på baggrund af den modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen og en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant dokumentation herfor.