FORMÅL:

  • Træne trappegang i et sikkert og overførbart miljø
  • Sikre mulighed for tidlig genoptræning

TEKNOLOGI:

  • Stairtrainer kan indstilles i trinhøjde fra 3 til 19,5 cm. Derved kan fysioterapeuten progrediere træningen indtil borgeren kan gå på vanlig højde trapper

MÅLGRUPPE:

  • Borgere med behov for trappetræning
  • Borgere med nedsat muskelstyrke i benene
  • Anvendes altid efter en individuel faglig vurdering