Formål

  • Øge borgerens selvstændighed og værdighed i forbindelse med toiletbesøg
  • Forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø og mindske dårlige arbejdsstillinger​
  • Mindske risikoen for infektion

Teknologi

  • Lidt over halvdelen af badeværelserne på Vikærgården har toiletsæde med indbygget skylle- og tørrefunktion til nedre hygiejne efter toiletbesøg

Målgruppe

  • Borgere, som ikke selv kan udføre nedre hygiejne eller ikke kan udføre nedre hygiejne tilfredsstillende​
  • Borgere, der har ståfunktion eller selv kan foretage lav forflytning fra kørestol til toilet 
  • Anvendes altid efter en individuel faglig vurdering