Formål

  • Forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø
  • Undgå tunge og gentagne løft
  • Forebygge/undgå nedslidning

Teknologi

  • Der er som udgangspunkt monteret skinner og loftlifte på de fleste stuer
  • ​Enkelte stuer har gennemgående loftlifte, der dækker stue og badeværelse
  • Model og type varierer

Målgruppe

  • Borgere som har behov for hjælp til forflytning, og som ikke længere, med personhjælp eller hjælpemidler, kan forflytte sig aktivt
  • Anvendes altid efter en individuel faglig vurdering