Formål

  • Træne i et sikkert og trygt miljø
  • Forbedre borgerens balance, stand- og gangfunktion
  • Sikre mulighed for tidlig genoptræning med høj intensitet

Teknologi

  • Vægtaflastende mobilt liftsystem med gangsejl, der aflaster borgers vægt
  • Max kapacitet 225 kg

Målgruppe

  • Borgere med nedsat stand- og gangfunktion
  • Anvendes altid efter en individuel faglig vurdering