FORMÅL:

  • At forbedre borgerens kognitive færdigheder
  • At forbedre borgernes kommunikative færdigheder
  • Give mulighed for selvtræning af kognitive færdigheder
  • Give mulighed for kommunikation med pårørende og personaler
  • At borgerne motiveres til anvendelse af tablet

TEKNOLOGI:

  • Ipads med forskellige apps til at udfordre borgerne kognitivt og understøtte kommunikation, fx. apps til struktur og planlægning, samt forskellige holdere og specialpenne

MÅLGRUPPE:

  • Borgere med kognitive eller kommunikative vanskeligheder
  • Anvendes altid efter en individuel faglig vurdering