FORMÅL:

  • Give sikkerhed og tryghed til borgeren og pårørende
  • Give alarm hvis kognitivt svækkede borgeren forlader Vikærgården

TEKNOLOGI:

  • GPS med geofence, der giver alarm

MÅLGRUPPE:

  • Kognitivt svækkede borgere, der vurderes i særlig risiko, for at ambulere
  • Anvendes altid efter en individuel faglig vurdering