FORMÅL:

  • At borgeren oplever en sikker og tryg mobilisering
  • At booste borgerens rehabilitering, ved at borgeren benytter sin standfunktion mange gange over døgnet, som alternativ til lift
  • Forbedre arbejdsmiljø for medarbejderne
  • Nedbringe antallet af forflytninger af borgeren

TEKNOLOG:

  • Der benyttes forskellige forflytningsplatforme på Vikærgården; Sara Stedy, Molift Raiser pro, Returner og Lotus

MÅLGRUPPE:

  • Borgere med sikker standfunktion, der ikke kan forflytte sig
  • Anvendes altid efter en individuel faglig vurdering