Formål:

  • Træne i et sikkert miljø
  • Forbedre borgerens gang, stand, balance og rejse-sætte sig funktion
  • Sikre mulighed for tidlig genoptræning med høj intensitet

Teknologi:

  • Vægtaflastende liftsystem med gangsejl, der aflaster borgerens vægt op til 80 kg
  • Kapacitet op til 200 kg
  • Anvendes til gang/løbetræning på gangbånd, til trappetræning, til rejse- og sætte sig træning og til balancetræning på gulv

Målgruppe:

  • Borgere med nedsat stand- og gangfunktion
  • Anvendes altid efter en individuel faglig vurdering