FORMÅL:

  • At forbedre borgerens funktionsbegrænsninger, fx. nedsat muskelstyrke, høj tonus, problemer med opmærksomhed, sår, smerte og ødem
  • Sikre et alternativ og supplement til andre træningsremedier

TEKNOLOGI:

  • På Vikærgården anvendes el terapi med apparater af mærket Chattanooga Rehab.
  • Den mest benyttede metode er Neuromuskulær elektronisk stimulation (NMES), som er en trænings- og behandlingsform, hvor der via apparatet ledes en svag strøm til elektroder, placeret på huden. Dette vil stimulere muskulaturen
  • Desuden benyttes Transcutan elektrisk nerve stimulation (TENS) til smertelindring og ødemnedsættelse

MÅLGRUPPE:

  • Borgere med begrænsninger på kropsfunktionsniveau, fx. nedsat muskelstyrke, tonus problematikker, opmærksomhedsproblematikker, sår, smerte og ødem
  • Anvendes altid efter en individuel faglig vurdering