FORMÅL:

  • At øge borgerens selvstændighed
  • Sikre borgerens tryghed og værdighed i forflytningen til/fra toilet
  • Forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne

TEKNOLOGI:

  • Drejbart toilet, hvor sædet kan drejes 290 grader samt højdejusteres elektrisk
  • Toiletsædet drejes enkelt ved hjælp af en udløsermekanisme integreret i toilettes støttehåndtag
  • I stedet for at borgeren tilpasser sig badeværelset, tilpasser badeværelset sig borgeren

MÅLGRUPPE:

  • Borgere i kørestol eller gående med ganghjælpemiddel
  • Anvendes altid efter en individuel faglig vurdering