FORMÅL:

  • Forbedre koordineringen og planlægningen af borgerens forløb, fra tildeling til hjemsendelse
  • Skabe hurtigt overblik over borgerens forløb
  • Forbedre medarbejdernes samarbejde og koordinering af borgerforløbene

TEKNOLOGI:

  • Hver afdeling har koordineringstavle på personale kontoret 
  • Koordineringstavlen er en patient flow management løsning, der via en storskærm og arbejdsstation skaber overblik for medarbejderne

MÅLGRUPPE:

  • Medarbejderne på Vikærgården, der har behov for overblik og koordinering af mange borgere