Formål

  • Øge komfort og værdighed for borgeren i hygiejnesituationer
  • Forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne 
  • Klare f.eks. morgenplejen som solo-pleje
  • Nedbringe antallet af forflytninger med lift
  • Bedre mulighed for øjenkontakt med borgeren under hele plejen

Teknologi

  • Toilet/badestol med elektrisk højdeindstilling, med bagud sædetilt og påklædningsfunktion

Målgruppe

  • Borgere som ikke har standfunktion ​
  • Borgere som får hjælp til nedre hygiejne og påklædning i sengen
  • Anvendes altid efter en individuel faglig vurdering