FORMÅL:

  • Træne i et sikkert miljø
  • Forbedre borgerens gangfunktion og gangudholdenhed
  • Sikre mulighed for tidlig genoptræning med høj intensitet

TEKNOLOGI:

  • AlterG er en træningsteknologi udviklet af NASA. Den består at et par bukser og et gangbånd med et lufttæt kammer omkring. Ved hjælp af den luft, der sendes ind i det lufttætte kammer, kan borger aflastes efter behov 
  • AlterG kan aflaste op til 80 % af borgers vægt

MÅLGRUPPE

  • Borgere, der har svært ved at gå og færdes i deres hverdag
  • Anvendes altid efter en individuel faglig vurdering

Se video 

https://youtu.be/BJR7HkkqyaU