Formål

  • Øge komfort og værdighed for borgeren i hygiejnesituationer
  • Forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne 
  • Klare f.eks. morgenplejen som solo-pleje
  • Nedbringe antallet af forflytninger og håndteringer af borger
  • Bedre mulighed for øjenkontakt med borgeren under hele plejen

Teknologi

  • Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med bagud sædetilt og påklædningsfunktion
  • Leverandør Arjo; valgt efter udbud

Målgruppe

  • Borgere som ikke har standfunktion ​
  • Borgere som får hjælp til hygiejne og påklædning