• Borgere som ikke har standfunktion 
  • Borgere som får hjælp til hygiejne og påklædning