• Øge komfort og værdighed for borgeren i hygiejnesituationer
  • Forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne 
  • Klare f.eks. morgenplejen som solo-pleje