• Understøtter borgeren i øget selvhjulpenhed i forbindelse med toiletbesøg og / eller hjælp til hygiejne efter toiletbesøg
  • Forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, mindske dårlige arbejdsstillinger
  • Effektivisere arbejdsprocessen
  • Toiletsæder har indbygget skylle-og tørrefunktion til nedre hygiejne efter toiletbesøg
  • Toilettet betjenes via en knap, der starter det samlede skylle- og tørreprogram
  • Borgere, som ikke selv kan udføre nedre hygiejne eller ikke kan udføre nedre hygiejne tilfredsstillende
  • Borgere, der har ståfunktion eller selv kan foretage lav forflytning fra kørestol til toilet