Formål

  • Understøtter borgeren i øget selvhjulpenhed i forbindelse med toiletbesøg og / eller hjælp til hygiejne efter toiletbesøg​
  • Forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, mindske dårlige arbejdsstillinger​
  • Effektivisere arbejdsprocessen

Teknologi

  • Toiletsæder har indbygget skylle-og tørrefunktion til nedre hygiejne efter toiletbesøg
  • Toilettet betjenes via en knap, der starter det samlede skylle- og tørreprogram

Målgruppe

  • Borgere, som ikke selv kan udføre nedre hygiejne eller ikke kan udføre nedre hygiejne tilfredsstillende​
  • Borgere, der har ståfunktion eller selv kan foretage lav forflytning fra kørestol til toilet