Formål

  • At gøre nybyggede og ombyggede plejeboliger mere tidssvarende​
  • At gøre boligerne mere egnede til beboerne og personalet ​
  • Understøtte selvhjulpenhed
  • Give borgerne frihed til fx at åbne døren for gæster, trække gardiner fra og for og åbne vinduer
  • Understøtte medarbejdernes arbejdsmiljø

Teknologi

Basisindretningen kan variere i forhold til produkter og modeller​.

Eksempler på teknologier:

  • Dørautomatik og vindues- og gardinautomatik
  • Baderumsindretning
  • Elektroniske låse

Målgruppe

Beboere og medarbejdere i nybyggede og nyindrettede plejeboliger.