• At gøre nybyggede og ombyggede plejeboliger mere tidssvarende
  • At gøre boligerne mere egnede til beboerne og personalet 
  • Understøtte selvhjulpenhed

Basisindretningen kan variere i forhold til produkter og modeller​.

Eksempler på teknologier:

  • Dørautomatik og vindues- og gardinautomatik
  • Baderumsindretning
  • Elektroniske låse

Beboere og medarbejdere i nybyggede og nyindrettede plejeboliger.

  • Give borgerne frihed til fx at åbne døren for gæster, trække gardiner fra og for og åbne vinduer
  • Understøtte medarbejdernes arbejdsmiljø