Det er et formål med skærmbesøg at kunne aflægge virtuelle besøg hos borgere. Opringning via tablet kan foretages uafhængigt af sted og f.eks. fra bilen. Herved reduceres antallet af fysiske besøg, når fysisk tilstedeværelse ikke er nødvendig.

Det kan f.eks. være ved hjælp til:

  • at tage medicin
  • at huske toiletbesøg
  • at huske væskeindtag
  • før og efter bad

Skærmbesøg kan også være aktuelt i forbindelse med et rehabiliteringsforløb, hvor borgeren gradvist skal varetage hverdagsfuntioner mere og mere selvstændigt.

Personalet ringer borgeren op på en tablet stillet til rådighed af Aarhus Kommune.

Målgruppen er borgere i hjemmeplejen, hvor fysiske besøg helt eller delvis kan erstattes med skærmbesøg.

Skærmbesøg giver borgeren en øget grad af frihed og fleksibilitet. Borgeren skal ikke vente på en medarbejder, der kommer i hjemmet, men ringes op hvor som helst på et aftalt tidspunkt. Borgeren kan herefter fortsætte sine daglige gøremål og sit hverdagsliv.

Aarhus Kommunes konsulenter hjælper med introduktion til og betjeningen af tablet. Der oprettes også pårørende på tabletten, så borger og familie kan lave skærmopkald til hinanden, hvis det ønskes.