Formål og nytteværdi

  • At sikre borgeren den nødvendige hjælp i akutte situationer.
  • At understøtte borgerens mulighed for at blive længst muligt i eget hjem under trygge ramme.

 

Teknologi

  • Et nødkald består af et elektronisk apparat, der sættes i en stikkontakt.
  • Nødkaldet er trådløst tilkoblet en kaldebrik/trykknapsbrik, som bæres på armen eller om halsen.
  • Der er mulighed for to-vejskommunikation via kaldeapparatet.

 

Målgruppe

Nødkald kan bevilges til borgere, der har:

  • varige lidelser, som medfører akut behov for hjælp
  • brug for hjælp til uopsættelige opgaver inden for personlig pleje, der ikke kan planlægges ved faste besøg
  • hyppig faldtendens

 

Borgeren kan i en midlertidig periode være omfattet af målgruppen. Det er en forudsætning, at borgeren ikke kan benytte en mobil eller flytbar telefon.