Formål

  • Loftlifte understøtter medarbejdernes arbejdsmiljø
  • Tunge løft undgås
  • Nedslidning undgås / forebygges

Teknologi

  • Der er som udgangspunkt monteret skinner til loftlifte i alle kommunen plejeboliger
  • Hvis der er brug for at tage liften i brug, monteres motoren til liften
  • Model og type kan variere fra plejebolig til plejebolig

Målgruppe

Borgere som har behov for hjælp til forflytning, og som ikke længere har fuld standfunktion.

Nytteværdi

Loftlifte skal sikre:

  • at personalet kan arbejde mest muligt effektivt
  • at personalet kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
  • at løsningen er mindst muligt indgribende overfor borger
  • at løsningen er den billigste løsning