Etablering af loftlift i privat hjem understøtter borgerens mulighed for at blive i eget hjem længst muligt, trods funktionsnedsættelse.

Består af et skinnesystem og en motor. Som regel monteres en rumdækkende loftlift i væggene; det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at montere i loftet. På skinnen er påmonteret en løftemotor med løfteåg, hvorpå sejlet monteres. 

 Borgere som har behov for hjælp til forflytning. Og som ikke længere har fuld standfunktion.

Løsningen skal sikre:

  • at personalet kan arbejde mest muligt effektivt
  • at personalet kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
  • at løsningen skal være mindst muligt indgribende overfor borger
  • at løsningen er den billigste løsning