• Gøre flere borgere i eget hjem selvhjulpne ved ind- og udstigning af senge
 • Reducere antallet af ydelser i hjemmeplejen ​
 • Give mulighed for at gå fra to til en medarbejder 
 • Udsætte/undgå behov for ydelser fra hjemmeplejen 
 • Mindre fysisk belastende arbejdsmiljø ved fx vending og sejlpålægning 

Sengene leveres under forskellige navne:

 • ind- og udstigningssenge
 • roterende senge / rotationssenge
 • drejesenge
 • intelligente senge

Fællestræk ved sengene:

 • lejet kan dreje 90 grader for at lette ind- og udstigning
 • ryg og fodende kan hæves og sænkes
 • de er eldrevne og betjenes med fjernbetjening
 • de kan betjenes af den, der ligger i sengen
 • de fylder typiske lidt mere, end en almindelig seng
 • Borgere, som har problemer med forflytning til og fra sengen eller i sengen 
 • Borgere, som får hjælp eller står overfor at modtage hjælp fra hjemmeplejen i forbindelse med ind- og udstigning af sengen
 • Nogle borgere vil få fuld frihed til selv at gå i seng og selv at stå op
 • Optimering af arbejdsprocesser, da en enkelt medarbejder kan hjælpe borgeren ud og ind ad seng
 • Bedre arbejdsmiljø for medarbejderne ved at undgå løft og vrid i kroppen