Formål og nytteværdi

  • at understøtte borgerens mulighed for at blive længst muligt i eget hjem.
  • at øge trygheden for borgeren og dennes pårørende.
  • at minimere behovet for indlæggelser af borgere, der bor i eget hjem. 
  • at forebygge genindlæggelse af borgere, der bor i eget hjem.

 

Teknologi

Faldkald består af en nødkaldsboks og en faldalarm, som bæres i en snor om halsen.

 

Målgruppe

  • Borgere, som ikke er berettigede til nødkald, men søger, fordi de er bange for at falde i hjemmet.
  • Faldkald må kun benyttes i forbindelse med fald og ikke til øvrig kommunikation.