• Afskaffelse af nøgler og nøglebokse hos borgere i hjemmeplejen
 • Personalet skal ikke bruge tid på overlevering af nøgler hos borgere uden nøgleboks
 • Med et nyt system kan hjemmehjælperne låse borgernes døre op via en app
 • Apoteket har også adgang til appen og kan levere medicin
 • Større tryghed for borgerne
 • Aarhus Kommune har indgået indkøbsaftale med Phoniro efter en udbudsrunde
 • Phoniro har udviklet et låsesystem, hvor man i stedet for nøgler bruger sin mobiltelefon til at åbne døren med. Det styres via elektronik, som påmonteres dørens inderside 
 • Udefra vil den elektroniske lås være helt usynligt 
 • Elektronikken påmonteres, uden at der skal bores huller i døren, og det vil derfor være nemt at afmontere låsen igen 
 • Aarhus Kommune søger for opbevaring af den oprindelige lås mhp senere brug
 • Døren kan fortsat åbnes med den almindelige nøgle
 • Borgere med behov for hjemmepleje, som ikke selv kan låse op
 • Borgere med nødkald

 

 

At sikre borgerne tryghed ved:

 • at fordøren altid er låst
 • at hjemmeplejen kan låse sig ind
 • at apoteket kan levere medicin