• Digi Rehab skal ved hjælp af træning øge borgerens selvhjulpenhed
  • Borgeren skal have mulighed for at blive længst muligt i eget hjem
  • Digi Rehab er et digitalt værktøj, som frontpersonalet anvendes til vedligeholdende træning af borgeren i eget hjem.
  • Træningsværktøjet anvendes på tablet. Medarbejderen udfylder her screening af borgeren og får vejledning i udførelse af de enkelte træningsøvelser.

Borgere:

  • som modtager hjemmehjælp
  • som har oplevet et funktionstab
  • som oplevet øget behov for hjælp
  • som ikke kan bruge træningstilbud ude af huset

Digi Rehab kan komme i brug, når der en forventning om, at ovenstående kan afhjælpes vha træning

  • Forbedret livskvalitet gennem større selvhjulpenhed
  • Medarbejderne tilegner sig viden og kompetencer i rehabiliterende træningsindsatser
  • Medarbejdernes faglighed øges