DigiRehab

 • Digi Rehab skal ved hjælp af træning øge borgerens selvhjulpenhed
 • Borgeren skal have mulighed for at blive længst muligt i eget hjem
 • Digi Rehab er et digitalt værktøj, som frontpersonalet anvendes til vedligeholdende træning af borgeren i eget hjem.
 • Træningsværktøjet anvendes på tablet. Medarbejderen udfylder her screening af borgeren og får vejledning i udførelse af de enkelte træningsøvelser.

Borgere:

 • som modtager hjemmehjælp
 • som har oplevet et funktionstab
 • som oplevet øget behov for hjælp
 • som ikke kan bruge træningstilbud ude af huset

Digi Rehab kan komme i brug, når der en forventning om, at ovenstående kan afhjælpes vha træning

 • Forbedret livskvalitet gennem større selvhjulpenhed
 • Medarbejderne tilegner sig viden og kompetencer i rehabiliterende træningsindsatser
 • Medarbejdernes faglighed øges