• Bidétsædet skal hjælpe borgeren med at blive mere selvhjulpenhed ved toiletbesøg
  • Borgeren skal være mindre afhængig af andres hjælp i dagligdagen
  • Bidétsædet skal lette personalets arbejde
  • Toiletsæde med skylle- og tørrefunktion, som monteres på borgerens eget toilet
  • Borgere, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Borgere, som ikke længere er i stand til at opretholde tilstrækkelig hygiejne efter toiletbesøg
  • Borgere, som kan blive helt eller delvis selvhjulpne

 

Borgere kan blive helt eller delvist selvhjulpne og har ikke brug for hjælp:

  • ved toiletbesøg 
  • ved nedre hygiejne 
  • ved hudlidelser, der forebygges og bedres ved skylle- og tørrefunktionen