• Hjælpemiddelcentret indkøber Aarhus Kommunes Hjælpemidler til genudlån
  • Hjælpemiddelcentret sikrer, at der laves indkøbsaftaler ud fra gældende rammer og regler 
  • Krav til hjælpemidlernes funktionalitet og kvalitet udarbejdes i samarbejde med relevante aktører  
  • Hjælpemiddelcentret skal kontaktes forud for afprøvning af hjælpemiddel direkte fra leverandør

Når et hjælpemiddel afleveres efter endt brug, vurderes det, om hjælpemidlet er egnet til genudlån.

Klargøring:

  • Hjælpemidlet vaskes og tørres i kabinetvasker og rengøres efter gældende forskrifter
  • Hjælpemidlet klargøres og defekte hjælpemidler repareres
  • Det sikres, at hjælpemidlet fungerer svarende til et nyt, og at hjælpemidlet fremstår tørt uden snavs, skjolder, pletter eller lugt
  • Den, der bestiller ordren, angiver på bestillingen, hvilken dag ordren ønskes udført, på baggrund af aftalte rammer og retningslinjer
  • Det er muligt at få leveret, afhentet og repareret hjælpemidler på hverdage og helligdage og i weekender. Proceduren findes på Aarhus Intra.
  • Hjælpemidlerne leveres og afhentes i borgers hjem eller på anden aftalt adresse.
  • Borger og/eller pårørende har mulighed for selv at afhente og/eller aflevere det bevilligede hjælpemiddel på Hjælpemiddelcentret. Det kan ske hele døgnet efter aftale.